KOGUKONNALE

Saare rahvamajas, Kalevipoja muuseumis ja mänguhoovis toimub mitmeid põnevaid üritusi, loe nende kohta siit.

Saare rahvamaja võimaluste ja seal tegutsevate huviringide kohta saab pikemalt lugeda siit.

Sihtasutus

Sihtasutus Kalevipoja Koda loodi, et korraldada Kääpa piirkonnas kultuuriteenuseid, toetada kohaliku kogukonna tegevust ning arendada ja säiitada kultuuri- ja ajaloolist pärandit. Lisaks arendab sihtasutus ka turismialaseid tegevusi ja teenuseid. 

Kalevipoja Koda ja Mustvee vallavalitsus on sõlminud lepingu, mille alusel korraldab sihtasutus Kalevipoja muuseumi tööd. Kalevipoja Koda algatab ja viib läbi paikkonna arengu seisukohalt olulisi uuringuid ja projekte.

Tutvu sihtasutuse põhikirjaga siin.

Sihtasutuse juhtimine

Nõukogu esimees
Külli Must

Nõukogu liikmed
Mairo Rääsk

Katre Mölder
Astra Mäerand
 

Juhatus
Annika Oras
annika@kalevipojakoda.ee
528 9500

Sihtasutuse koosolekute protokollid