"Siin on turvaline"

Peipsimaa vastutustundlikud turismiteenuse pakkujad kannavad tarbijamärgist “Siin on turvaline”. Nende sekka kuulub nüüdsest ka Kalevipoja Koda.

Tarbijamärgisega antakse teada, et ettevõte on liitunud hea tahte kokkuleppega eesmärgiga ühiselt pidurdada koroonaviiruse levikut. Märgise kasutamisega kinnitab ettevõte hea tahte leppest eranditeta kinnipidamist ja oma valdkonna juhiste täitmist.

Hea tahte kokkuleppega liitunud nõustuvad järgmiste detailidega:

 • Ettevõtte juhtkond suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule.
 • Juhtkond informeerib ettevõtte töötajaid nakkusohust ja tuletab personalile järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.
 • Teenusepakkuja informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest. Võimalus kasutada Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu teabesilti https://ehrl.ee/wp-content/uploads/2020/05/ehrl-covid19-297x420mm-bl3mm.pdf 
 • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
 • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.
 • Töötajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud.
 • Teenindajad ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palutakse koju minna.
 • Ettevõttes õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutatakse ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgitakse nii välis- kui sisetemperatuuri.

Täpsemad juhised (uuendatakse jooksvalt) on kättesaadavad Terviseameti kodulehel:

Märgisega liitunud Peipsimaa ettevõtted:

 • Räpina Loomemaja
 • Jääaja Keskus
 • Kuru rannamaja
 • Mesi tare kodumaja
 • Loodus Biospa
 • Kalameeste maja hostel
 • Kalevipoja Koda
 • Peipsi Glamping

Ettevõte kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks kui töötaja asub töökohal haigustunnustega; kui ettevõtte kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta.